Sekcie

úvod

Základné informácie o zasklievaní loggií a balkónov.

 • Zasklievanie lodžií a balkónov je dnes už známy a žiadaný spôsob vylepšenia bytov. Napriek tomu považujeme za potrebné zhrnúť výhody ale aj mylné predstavy a nesprávnu prax.

Výhody :
 1. Získanie novej kvality obytného priestoru využiteľného počas celého roku.
 2. Zvýšenie estetiky a hygieny bývania.
 3. Rozšírenie funkčnosti lodžií a balkónov o využitie na zimnú záhradu, besiedku,
  fajčiareň, posedenie pri káve atď.
 4. Ochrana pred poveternostnými vplyvmi, dážď, sneh, vietor.
 5. Zníženie tepelných strát a dosiahnutie úspory vykurovacích nákladov vytvorením nárazového priestoru, ktorý pôsobí ako kolektor slnečného žiarenia.
 6. Zníženie hluku z vonkajšieho prostredia.
 7. Zníženie prašnosti a prieniku exhalátov do bytu.
 8. Ochrana proti vniknutiu.

 

Nesprávna prax :

 1. Realizácia necertifikovaných systémov resp. systémov bez technického osvedčenia.
 2. Realizácia systémov, ktoré sú výrobcom určené (aj certifikované resp. osvedčené)
  na iný účel, napr. plastové okná, plastové roletové systémy atď.
 3. Svojpomocná realizácia, ktorá neumožňuje opakovatelnosť systému pre ďalších záujemcov (vychádzajúc z požiadavky jednotného archetiktonického výrazu priečelia,
  viď náš odsek ohlasovacia povinnosť).
 4. Použitie nevhodných materiálov (hrubé drevené rámy, ťažké oceľové profily, roxor, drôtené sklo atď.)
 5. Realizácie nevhodného vertikálneho aj horizontálneho členenia (množstvo malých
  okienok, otváranie pomocou dverových závesov, atď.).

 

Z hľadiska architektonického vzľadu môžeme zasklievacie systémy deliť na :

 1. Bezrámové :
  Tabule skiel nemajú obvodový rám. Ak je systém zatvorený, tabule skiel tvoria súvislú sklenenú plochu.
  Realizujeme systémy :
  • TERMOGLASS  (všetky tabule sa posúvajú, neotáčajú)
  • IVETA (tabule sa posúvajú a otáčajú)
  • COVER (tabule sa posúvajú a otáčajú)
  • ALMÍRA (striedajú sa pevné a posuvné tabule, neotáčajú sa)

 2. Tenkorámové :
  Tabule skiel sú uložené v obvodovom ráme, ktoré sa posúvajú v tenkom obvodovom
  ráme (3 cm). Tento je upevnený k stropu, stenám a zábradliu.
  Realizujeme systémy :
 3. Hruborámové :
  • LGS 77 (Alufinal) = tento systém sa prestal vyrábať


Spodná časť lodžie :
Presklenie lodžií posuvnými sklenenými tabuľami sa týka časti nad madlom zábradlia po strop. Spodnú časť lodžie, od úrovne madla zábradlia po podlahu, zatesňujeme dutokomôrkovými polykarbonátovými doskami.
Tieto sa vyrábajú v rôznych farbách a rôznych hrúbkach. Útvar hlavného architekta v Košiciach súhlasí iba s čírou farbou a s montážou PC platní z vnútornej strany lodžie. Obyčajne realizujeme PC dosky v hrúbke 8 mm, pretože aj tabule skiel sú 6 mm. Ceny zatesnenia spodkov sú prepočítane v tejto hrúbke. Na individuálne požiadanie je možné aplikovať aj hrúbky 10 mm, 16 mm, 20 mm. Orientácia komôrok má byť zásadne zvislá. Pretože PC dosky sa vyrábajú v tabuliach o šírke 2,10 m, zatesnenie žiadnej lodžie nie je možné previesť z jedného kusa. Tieto tabule sa spájajú PC spojovacími profilmi a lemujú PC ukončovacími profilmi. Platne sa pripevňujú o konštrukciu zábradlia samoreznými skrutkami. Zatesňovacie tabule sú teda snímateľné, pre prípad náteru zábradlia v neskoršom období.

Napriek tomu pred zatesnením spodnej časti lodžie odporúčame ošetriť jej kovové časti náterom v pôvodnej farbe konštrukcie.

Súčasne uvádzame, že neprevádzame zatesňovanie iba na miestach tyčiek, prípadne pásu pod madlom a pásu nad podlahou. Takáto realizácia by bola drahšia ako zatesnenie celej spodnej časti.

Rovnako nezatesňujeme "betonové zábradlia" na loggiach šírky 2,40 a 2,85, tam kde na dvocj stranách sú dva zvislé prieduchy, resp. na spodnej časti kruhové otvory. Tieto odporúčame vyriešiť murárskými technológiami.

Akcie dokumentu