Sekcie

TERMOGLASS

Bezrámový posuvný systém. Každá tabuľa sa posúva.

popis systému TermoGlass

TermoGlass je pôvodný český bezrámový systém, vyvinutý firmou DuoTech Kladno. Pohľadovo vytvára dojem súvislej sklenenej plochy nad madlom zábradlia. Každá tabuľa sa pohybuje , môže byť zhrnutá na ľavej, alebo pravej strane, alebo roztiahnutá vejárovite v strede loggie.

Viac...

cenník TermoGlass

Ceny 2014 sú nižšie ako ceny predošlých rokov. Otvorte v programe Excel 2010.

Viac...

Certifikát TermoGlass

Certifikát systému TermoGlass (bezrámový), platný do 30.11.2015

Viac...

Akcie dokumentu