Sekcie

popis systému IVETA

IVETA je bezrámový, posuvný a otočný zasklievací systém. Je samostatným certifikovaným výrobkom českej firmy DuoTech modifikovaný z pôvodného fínskeho systému.

5,80 x 1,55Popis funkcie:

Bezrámovosť systému znamená, že jednotlivé tabule nemajú zvislé hliníkové ohraničenie rámom. Pri zoradení jednotlivých tabúľ do línie tieto tvoria pohľadovo súvislú sklenenú plochu (ako výklad).

Prvá tabuľa je iba otočná (ako dvierka), ktoré sa neposúvajú, iba sa otáčajú o 90° ,(ako list v knihe). Druhá tabuľa sa prisunie k vytočenej prvej tabuli a tak isto sa pootočí o 90° dovnútra k dvierkam. Tretia, štvrtá...každá ďalšia tabuľa sa prisunie k predchádzajúcim tabuliam a vytočia sa dovnútra k predchádzajúcim. Je možné voliť ľavé alebo pravé otváranie. Všetky okenné tabule sa teda pohybujú, môžu byť dorazené a vytočené na ľavú alebo pravú stranu, môžu byť aj roztiahnuté v strednej časti.  Pri väčších loggiách je možné realizovať aj obojstranné otváranie.

Systém:

Systém Iveta pozostáva z vrchnej koľajnice, ktorý má v reze profil v tvare obráteného „U“. Vrchná koľajnica je na konci rozdvojená a pri pohľade na dĺžku je v podobe písmena „P“. Rozdvojenie umožňuje otáčanie jednotlivých sklenených tabúľ. Horná koľajnica je pomocou mosadzných kotiev upevnená k stropu  loggie. Dolná koľajnica je v tvare (cca) písmena „I“ a slúži na stabilizáciu tabule. K nim sú nanitované držiaky koľajnice, pomocou ktorých je dolná koľajnica prichytená prichytená k madlu zábradlia. Sklenené tabule majú rozmery cca 600mm x 1500mm a v hornej a dolnej časti majú AL okenné lišty. V hornej lište sú otočné kolieska, ktoré sa odvaľujú vo vrchnej koľajnici. V spodnej okennej lište sú otočný a pevný čap, ktoré sa kĺžu v spodnej koľajnici. Medzi sklenenými tabuľami je štandardne medzera cca 1mm, aby sklá nenarážali na seba. Tato medzera je vyplnená polykarbonátovou lištou v tvare písmena „h“, ktorá medzeru vytesňuje. Prvá a posledná tabuľa je ukončená gumeným tesnením v tvare písmena „Z“. Pruží a dolieha na bočné panely loggie. Prvú tabuľu (dvierka) je možné ukotviť kvôli vetraniu vo viacerých čiastočne otvorených polohách pomocou hornéhospodného hrebeňa. Úplne vytočená prvá, aj ďalšie, prípadne všetky vytočené tabule sa dajú pevne fixovať k bočnej stene z dôvodu, aby s nimi vietor nepohol aj počas dlhšieho času otvorenia. Keď sú všetky tabule zatvorené, teda sú v jednej línii, prvá tabuľa má háčik, ktorého zaistením sa zabráni možnosti otvorenia tabúľ v vonkajšej strany. Je možné použiť aj doplňujúci zámok na Fab kľúč, ktorý slúži ako detská poistka. 

Technické údaje :

·         Dĺžka jednostranného zasklievacieho modulu je max. 6m. Obojstranné otváranie je možné realizovať do 12m. Po namontovaní stĺpika  Jäckel cca 40x40mm môže byť namontovaných aj viac modulov za sebou.

·         Výška od madla zábradlia k stropu má certifikovanú výšku do 2m. Optimálna výška je ale do 1,8m.

·         Šírka okennej tabule je od 600-700mm. Na jednotlivé šírky zasklenia vychádza určitý daný počet tabúľ, nie je teda vhodné ich prispôsobovať požiadavkám zákazníka.

·         Hrúbka sklenenej tabule môže byť iba 6mm.

·         Plošná hmotnosť je cca 15 kg/m2. Váha na bežný meter cca 25 kg/m pri výške cca 1,5m

Tepelná izolácia :

Na tomto mieste by sme mohli uviesť množstvo číselných údajov ako napr. súčiniteľ prechodu tepla s rozmerom Watt na meter štvorcový krát Kelvin na mínus prvú. Veľkej väčšine užívateľov uvedené číslo by nepovedalo ni21.04. | 9,3°C-28,7°Cč. Uvádzame radšej výsledok dlhoročnej skúsenosti.

·         Zasklenie loggie rieši v prvom rade tepelnú pohodu a využiteľnosť loggie. Až následne doplnkovo vylepšuje tepelnú bilanciu  bytu. Zasklená loggia funguje ako tepelný kolektor. A je to výrazne rozdielne či na sklenenú plochu svieti slnko, alebo je pod mrakom.

·         V zimných mesiacoch, ak je pod mrakom, rozdiel teplôt medzi vonkajším prostredím a teplotou na loggii je cca 4-6°C. Ak svieti slnko priamo na sklenenú plochu, je rozdiel teplôt 6-10°C. Teplota v byte pri zatvorených dverách na loggiu sa zvýši cca o 1-2°C.

·         V skorých jarných dňoch (marec až máj) a rovnako v neskorých jesenných dňoch (až november) sa prejavujú výhody zasklenia najviac. V dňoch, keď je pod mrakom, je rozdiel teplôt 8-14°C. V slnečných dňoch je rozdiel teplôt 10-20°C.

·         V letných mesiacoch však môže dôjsť až k prehriatiu uzatvorených loggií. Teploty môžu za slnečného dňa vyskočiť až na 40-45°C.

Z uvedeného vyplýva : V zimných mesiacoch vám kvety nepomrznú, môžete držať niektoré druhy ovocia, potraviny. Na jar a na jeseň môžete v pohode posedieť na loggií aj v mesiacoch, keď ešte ľudia na ulici chodia teplo oblečení. V apríli aj novembri môžete mať v niektoré dni vypnuté kúrenie, pootvoriť dvierka z loggie a púšťať teplo do bytu. V lete však musíte zabezpečiť výrazné vetranie, alebo aj namontovať tieniace žalúzie.

Zvuková izolácia :

Odstup hluku je cca -40 dB. V praxi to znamená veľmi výrazne zníženie hluku. Napr. zasklená loggia na druhom poschodí orientovaná k výraznej doprave, (auta, električky), zníži hluk na temer poznateľnú úroveň. Škrípanie električiek v nočných hodinách temer nepočuť.

Materiály:

Mechanika systému je z hliníka, presnejšie zo zliatiny AlMgSi, je štandardne komaxitovaná na bielu farbu. Komaxitovanie je statické nanášanie práškovej farby a následné vypálenie v peci. Výsledok je kvalita ako povrch automobilových karosérií. Ako výplň sa používa kalené sklo typu SGS. Takéto sklo je 6-8 x pevnejšie ako sklo Float, znáša aj väčšie údery (lopta, puk, kamienky), ako aj ohyb pri náraze vetra. Kalené sklo je však ako všetky sklá rozbitné , aj keď pri ďaleko väčšom nárazumývanie z vnútra loggiee, sklo sa však rozsype do drobných granuliek. Nevzniká tým efekt veľkej letiacej tabule, ktorá ohrozuje okolie.

Prevádzka a údržba:

Umývanie sklenených tabúľ je možné priamo z loggie, bez potreby vysadzovania tabúľ zo systému, alebo vykláňaním sa mimo rovinu zábradlia tak, že sa tabule vytočia. Hliníkové časti sa umývajú bežnými saponátmi, špongiami, hubicami. Sklenené plochy bežnými prípravkami na umývanie okien. Horné závesné kolieska ani ich dráhy v hornej koľajnici sa nemažú, je však vhodné ich udržiavať v čistote.

Výhody:

V systéme Iveta je možné sklenené tabule otvoriť až na 100% čelnej plochy, čo prispieva k výbornému vetraniu, resp. k letnému užívaniu pri úplnom otvorení..  Umývanie sklenených tabúľ je z lodžie, zo stoličky, z domáceho rebríka. Presklená loggia so zatvorenými sklami je vysoko estetická , vkusná pekná. Umožňuje nerušený výhľad a príjemné posedenie.

Nevýhody:

Vytočené tabule v šírke cca 60-80 cm zaberú z hĺbky vašej loggie, ktorá je cca 150 cm, viac ako polovicu. Na tú stenu, na ktorej je vytáčanie, nie je možná montáž napr. skrinky, alebo police, alebo šnúr na sušenie bielizne. Táto nevýhoda sa dá riešiť montážou samostatného sušiaka na bielizeň, ktoré sa montuje na strop a tyčky sa spúšťajú na šnúrkach.

Posuvný a otočný systém Iveta (ale rovnako aj Optimi, aj ostatné modifikáty) sú v porovnaní s tenkorámovými systémami napr. Glasa, TermoPlus (aj iné), ktoré sa iba líniovo posúvajú chúlostivejšie, práve v zavesení, ktoré tabule otáčajú. Extrémne časté otváranie napr. denne 2x-3x, napr. kvôli polievaniu kvetov atď., môže vyžadovať častejšie zoradenie závesov okien. Pri bežnom používaní sa však tento problém nevyskytuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie dokumentu