Sekcie

foto IVETA

3x bezrámový otočný systém v línii a v oblúku

3x bezrámový otočný systém v línii a v oblúku

Košice, Kopa-Gyrbeš, pri kláštore

Viac...

3,45 x 1,55 pravé

3,45 x 1,55 pravé

Pohľad na presklenie systemom Iveta 3,45m x 1,55m jednostranné pravé otváranie . Spodná časť od madla zábradlia k podlahe z čírej 6mm polykarbonátovej platne. Komôrky zvislo, namontované z vnútra loggie.

Viac...

2,45 x 1,55 ľavé

2,45 x 1,55 ľavé

Prvé tri tabule sú zhrnuté na ľavú stranu a otočené do vnútra loggie.

Viac...

otáčanie skiel

otáčanie skiel

Výhybka hornej koľajnice v tvare písmena "P" umožňuje otáčanie sklenených tabúľ.

Viac...

výhybka "P"

výhybka "P"

Otáčanie tabúľ umožňuje rozdvojená horná koľajnica v tvare písmena "P".

Viac...

zhrnutie skiel

zhrnutie skiel

Tabule skiel na konci loggie sa vytočie o 90° a zaaretujú na pevnú stenu.

Viac...

spodný okenný profil

spodný okenný profil

3Tyri vytočené tabule, piata v polovičke vytočenia. Pohľad na spodný okenný profil.

Viac...

horný hrebeň

horný hrebeň

Zaisťuje prvú tabuľu (dvierka) v zatvorenej polohe, alebo vo zvolenej vetracej polohe.

Viac...

spodný hrebeň

spodný hrebeň

Spodný hrebeň umožňuje zafixovať prvú tabulu (dvierka) v rôznych vetracích polohách.

Viac...

zaistenie kľučkou

zaistenie kľučkou

Prvá tabuľa (dvierka) sa zaisťuje otočnou kľučkou.

Viac...

uzamknutie kľúčom

uzamknutie kľúčom

Prvá tabuľa môžem mať zámok na kľúč, čím sa dá celý systém uzamknúť.

Viac...

medziokenné tesnenie

medziokenné tesnenie

Medzeru medzi dvoma sklenenými tabuľami zatesňuje medziokenné tesnenie v tvare písmena "h".

Viac...

tesnenie "h"

tesnenie "h"

Medzi jednotlivé tabule skiel, ktoré sú v jednej rovine, sa vkladá číre pkb alebo akrylátové tesnenie v tvare "h". Utesňuje medzeru medzi sklenenýma tabuľami.

Viac...

tesnienie "Z"

tesnienie "Z"

Prvá a posledná sklenená tabula v styku s murivom je utesnená silikonovým resp. EPDM tesnením v tvare "Z"

Viac...

bočné tesnenie

bočné tesnenie

Bočné gumené tesnenie tvaru "Z" je nasunuté na hranu skla a dolieha k bočnej stene.

Viac...

3 vytočené tabule

3 vytočené tabule

Tri tabule sú vytočené, štvrtá je prisunutá.

Viac...

tabule v línii

tabule v línii

Loggia je uzavretá tabulami zoradenými v línii. Tvoria dizajn súvislej sklenenj plochy.

Viac...

fixácia okna

fixácia okna

Vytočená prvá tabuľa je fixovaná k stene príchytkou.

Viac...

otočný jazdec

otočný jazdec

Otočný jazdec je nasunutý do spodného okenného profilu a nasunutý na spodnú koľajnicu.

Viac...

opál pkb

opál pkb

Loggia pri zábradlí môže byť zateplená polykarbonátovou doskou opál bielou z vnútornej strany. (Pri pohľade z ulice je vidieť pôvodný stav.)

Viac...

na kovové zábradlie

na kovové zábradlie

typový projekt na kovové zábradlie

Viac...

na betónové zábradlie

na betónové zábradlie

typový projekt na betónové zábradlie

Viac...

Akcie dokumentu