Sekcie

doplnky

Volitelné, doplnkové konštrukcie.

Zákazníci nás často žiadajú o prevedenie prací naviac resp. montáž doplnkov. Niektoré prevádzame, niektoré nie.

 

Neprevádzame :

 • Pokládku dlažby na podlahu lodžie.(Odporučíme Vám overenú firmu).
 • Maľbu stien a stropu lodžie.(Odporučíme Vám overenú firmu).
 • Murárske a omietkarské práce.(Odporučíme Vám overenú firmu).
 • Montáž zvislých žalúzií a rôznych typov tienidiel.(Odporučíme Vám overenú firmu).
 • Dodávku a montáž stropných sušiakov na bielizeň. (Odporučíme Vám overenú firmu).

Prevádzame :

 • Výmenu drôteného skla v zábradlí za polykarbonátové dosky. Prichytávame ich hliníkovými uholníkmi 10 mm x 20 mm.
 • V prípade potreby doplníme zhrdzavené časti zábradlia novými konštrukčnými profilmi, uholníkmi  10 mm x 20 mm.
 • V prípade potreby prevedieme vystuženie labilného madla zábradlia šikmými vzperami kotvenými o podlahu lodžie.
 • Náter kovových častí zábradlia na pôvodnú farbu (čiernu, hnedú, bielu). Nátery sa dajú   prevádzať iba do teploty +5° C a je potrebné počítať aj s dobou schnutia do bezlepivého štádia farby.
 • Dodávku a osadenie držiakov kvetinových truhlíkov. Tieto sami nevyrábame, pretože na trhu je viacero typov vhodných držiakov a truhlíkov. Tieto osadíme tak, aby neobmedzovali funkčnosť zasklievacích systémov.
 • Sekanie vrchných klinov. Niektoré lodžie majú v mieste styku stropu a bočných stien panelov       kliny, ktoré je potrebné vysekať v šírke rámu, resp. mechaniky. (Radi prijmeme ponuku zákazníka, že si zabezpečí ich vysekanie sám.)
 • Odkvap (vrchné striešky): Väčšina požiadaviek vychádza z mylnej predstavy, že vrchná strieška odvedie dažďovú vodu z priestoru lodžie. Takýto odkvap, aby sa dosiahol požadovaný efekt, by musel byť vysunutý 0,5 m až 1,00 m. Odkvapy takýchto rozmerov nerealizujeme. Nie je možné dosiahnuť reálnu stabilitu, pevnosť, ani vyhovujúci estetický výsledok. Jedine v prípadoch, že zákazníkova predstava je dosiahnuť odklonenie tečúcej  vody z polievania kvetov vrchného suseda, montujeme odkvapy dvoch druhov.
  • Z bieleho lakoplastovaného plechu hr. 0,7 mm šírky 10 cm. Tento druh je lacnejší, ale v závislosti od viacerých okolností môže sa chvieť, vibrovať, dažďová voda "bubnuje", esteticky je menej vhodná.
  • Z polykarbonátových dosiek čírej farby na nosníkoch z hliníkovej pásoviny šírky do 30 cm.        Tieto odkvapy sú priesvitné, esteticky prijateľné, nevibrujú, dažďová voda nebubnuje. Cenovo sú ale náročnejšie.
 • Nový rám zábradlia. V prípade, že je pôvodný rám značne skorodovaný, pokrivený, staticky labilný, prevedieme aj výrobu a montáž celého nového zábradlia, ktorý je rovnakého vzhľadu a rozmerov ako pôvodný, resp. ako ostatné zábradlia na obytnom dome.
Akcie dokumentu