Sekcie

rodina rámových systémov

Glasa vs. Expodul vs. TermoPlus.

Pravlasťou rámových systémov je Švédsko. Výrobcovia Glasa a Expodul asi od seba „opisovali“. Princíp je rovnaký. Rozdiely sú v tom, že Glasa má zvislé a vodorovné okenné profily spájané v plastových rohoch (kvalitných), sklo sa do rámu silikonuje. Expodul spája okenné profily skrutkovaním a sklo sa ukladá do gumeného tesnenia.

Obidva systémy majú chránené známky na svoje názvy, nie však na konštrukčný princíp. Používanie názvov Glasa a Expodul neautorizovanými predajcami je neprípustné. Viacerí výrobcovia v ČR , SR aj Poľsku však obidva systémy vyrábajú po vlastných úpravách, po vylepšení, pod novými názvami.

 

Česká firma GM Fasader je držiteľom ochrannej známky na názov GLASA. Temer identický výrobok pod názvom AluPlus vyrába firma Alumistr. Ďalším vývojom vo firme Alumistr vznikli systémy AluTherm a AluCombi ktoré majú výrazne iné profily a je ich možné považovať za samostatné výrobky.

Expodul vyrábaný v Poľsku s pár alternatívnymi prvkami  nesie meno Copal. Systém vyrábaný v Čechách firmou TherMont nesie meno ThermAlux. Systém vyrábaný firmou DuoTech nesie meno TermoPlus. Na Slovensku firma HPS mont vyrába systém HPS (hliníkový posuvný systém).

Všetky vyššie uvedené systémy sú KVALITNÉ , niektoré prvky sú navzájom zameniteľné, novo- vyvíjané prvky samozrejme nie.
Vyššie uvedené uvádzame iba kvôli informácii zákazníkov, nie je myslené ako hanopis. S viacerými firmami spolupracujeme.

 

Pre ponuku našej firmy sme vybrali :

Tenkorámový systém GLASA firmy GM Fasader pre štandardné panelákové lodžie a balkóny, pre požiadavku montáže na zábradlie, teda pre výšky od madla zábradlia k stropu cca 1500 -1800 mm.

Rámový systém TermoPlus (vysoké) firmy DuoTech pre požiadavku zasklenia od podlahy k stropu v jednej tabuli, teda pre výšky 2600 -2700mm, pred deliace steny a zimné záhrady, prípadne aj pre konštrukcie s výškami 1500-1800 mm ak je požiafavka na masívnejšie prevedenie, napr. dvojsklo. 

Akcie dokumentu