Sekcie

vlastnosti

Technické a úžitkové vlastnosti polykarbonátov.

Stručne:

 

QUINN Plastics (Írsko) a ARLA Plast (Švédsko) sú poprední svetoví produscenti plastových výrobkov. Polykarbonátové platne sú vyrobené z vysokokvalitného termoplastického granulátu Lexan, ktorý zabezpečuje špičkové mechanické a fyzikálne vlastnosti. Špeciálna povrchová úprava - ochrana proti ultrafialovému žiareniu, zachováva optické a fyzikálne vlastnosti bez badateľných zmien aj po dlhodobom priamom slnečnom žiarení.

 

Použitie:

·         Priemyselné objekty – tepelnoizolačné presklenie svetlíkov a obvodových plášťov výrobných hál

·         Vstupné prístrešky

·         Zimné záhrady

·         Plavárne, bazény, štadióny a iné športoviská

·         Vnútorné priečky, predely miestností, znížené podhľady

·         Spojovacie chodby

·         Čerpacie stanice, nástupištia, autobusové čakárne

·         Výstavníctvo

·         Rôzne iné možnosti interiérového aj exteriérového použitia

Vlastnosti:

·         Mechanické vlastnosti: Polykarbonátové platne majú vysokú nárazovú húževnatosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam ako sú víchrica, krupobitie, zaťaženie snehom a pod. Je vylúčený vznik črepín, platne sú prakticky nerozbitné. Tieto vlastnosti sú zachované v tepelnom rozsahu od - 40°c do +115°C. Zaisťujú vysokú bezpečnosť pri užívaní aj pri aplikácii.

·         Priepustnosť svetla: Číre platne v závislosti od hrúbky prepúšťajú až 81% viditeľnej časti svetelného spektra. Výrobca poskytuje až 10 ročnú záruku na farebnú stabilitu a optickú priepustnosť.

·         Tepelná charakteristika  platní Barlo je uvedená v tab. „cenník“  v stĺpci „k“ rozmerom Watt na meter štvorcový na Kelvin. Platne majú veľmi nízku tepelnú vodivosť majú teda výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysoko vhodné pre izolačné zasklievanie.

·         Hmotnosť platní  v závislosti od hrúbky je uvedená v tab. “cenník“. Pre porovnanie, sklo hr. 6mm má hmotnosť 15 kg/m2, platne Barlo hr.6mm majú hmotnosť 1,3 kg/m2. Veľmi nízka hmotnosť a dostatočná tuhosť a pevnosť spolu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami umožňujú vytvárať moderné odľahčené konštrukcie stavebných objektov.

·         Ohýbateľnosť za  studena : je uvedená v tab. “cenník“  s minimálnym polomerom ohybu. Polykarbonátové platne sa teda dajú inštalovať ohnuté za studena, ale iba vo smere komôrok. V žiadnom prípade nie v smere kolmo na komôrky. Takto sa dajú realizovať rôzne architektonické útvary. Strešné konštrukcie realizované do oblúka majú predpätím zvýšenú nosnosť.

·         Ochrana proti UV žiareniu je vytvorená zosilnenou vrstvou akrylátového laku, čím sa získava odolnosť voči starnutiu. Chránená strana platne je prelepená nepriesvitnou ochrannou fóliou. Touto stranou je nutné platňu orientovať oproti zdroju UV žiarenia.

·         Odolnosť voči ohňu: Polykarbonátové platne  sú samozhášavé, stupeň C-1, nepodporujú rozširovanie ohňa.

·         Opracovateľnosť: Delenie polykarbonátových platní  je možné ručnými alebo elektrickými pílami s jemnými zubami určenými na kov. Vŕtanie vrtákmi určenými na vŕtanie plastov. Znečistenie, ktoré sa môže dostať do dutiniek, sa odporúča vyfúkať prúdom stlačeného suchého vzduchu (kompresor, vysávač).

·         Údržba, čistenie: Polykarbonátové platne sú prakticky bezúdržbové. Čistenie je možné bežnými saponátmi, mydlovým roztokom, špongiou, mäkkými handrami.

 

Montáž, inštalácia.

·         Polykarbonátové platne, ako všetky plasty majú pomerne veľkú tepelnú rozťažnosť. Výrobca odporúča na každý meter šírky aj dĺžky 3mm dilatačnú medzeru.

·         Platne musia byť uložené posuvne, na gumových tesneniach. Tieto majú byť rovnako v mieste styku polykarbonátová platňa - nosná konštrukcia ako aj polykarbonátová platňa - prítlačná lišta.

·         Vŕtanie dosiek sa neodporúča. Pokiaľ je to nevyhnutné, odporúča sa navŕtať cca o 3-4 mm väčšiu dieru ako driek skrutky. Pod hlavičku skrutky príde podložka s gumovým tesnením. Existujú aj TEX skrutky, vyrábané na tento účel.

·         Na zatesnenie otvorených komôrok sa odporúča hliníková lepiaca páska.

·         Ukončenie polykarbonátových platní je možné PKB profilom U, nasunutým nasucho alebo aj prilepeným silikónovým tmelom. V exteriéri sa doporučuje štandardný hliníkový profil U.

·         Konštrukcie PC stien o väčšej šírke ako sa vyrábajú, sa realizujú nadpájaním  PKB profilmi H. V exteriéri sa odporúča použiť prítlačné hliníkové lišty. Viacej typov líšt odbytuje firma Alufinal.

 

Príklad pracovného postupu:

·         Na suchú a očistenú opornú konštrukciu osaďte samolepiace gumové tesnenie.

·         Narežte PKB platňu na požadovaný rozmer zmenšený o 3mm/m dĺžky aj šírky.

·         Zvyšky pilín vzniknutých pri rezaní vyfúkajte prúdom vzduchu.

·         Z okrajov platne odstráňte ochrannú fóliu cca 5 až 6 cm.

·         Otvorené kanáliky prelepte hliníkovou lepiacou páskou, nasaďte uzatvárací PKB alebo Al  profil U.

·         PKB platňu osaďte na nosnú konštrukciu resp. rám s uložením min. 2 cm, orientovanú popísanou ochrannou fóliou oproti slnku.

·         Ukotvite prítlačnou Al lištou s gumovým tesnením pomocou TEX skrutiek s tesniacou podložkou. Prítlačná Al lišta môže byť osadená ešte ozdobnou krycou lištou.

·         Po nainštalovaní PKB platní odstráňte ochrannú fóliu.

 

Sortiment:

1.)    Polykarbonátové platne dutokomôrkové štandardné.

2.)    Polykarbonátové platne dutokomôrkové neštandardných hrúbok.

3.)    Spojovacie a ukončovacie polykarbonátové profily.

4.)    Doplnkový materiál.

5.)    Plné polykarbonátové platne

 

 

Akcie dokumentu