Sekcie

technická príručka

Uvádzame úplné technické informácie, vhodné pre realizačné firmy, remeselníkov aj užívateľov. Pre pohodlné čítanie zvolte si nastavenie "obrázok v plnej veľkosti", ktoré sa nachádza na spodnej časti obrázku. Tlač jednotlivých obrázkov je výhodnejšia z funkcie vášho prehľadávača. Napr. pre MS Explorer: FILE>PRINT PREWIEV>PRINT.

strana 1

strana 1

I.) VÝROBA II.) KONTROLA III.) VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA POLYKARBONÁTOV

Viac...

strana 2

strana 2

IV.) OBLASTI POUŽITIA POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ

Viac...

strana 3

strana 3

V.) ODOLNOSŤ VOČI OHŇU VI.) ODOLNOSŤ VOČI CHEMIKÁLIÁM (a)

Viac...

strana 4

strana 4

VI.) ODOLNOSŤ VOČI CHEMIKÁLIÁM (b) VII.) ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Viac...

strana 5

strana 5

VII.) ŠTANDARDNÉ ROZMERY A TOLERANCIE VIII.) TEPELNÁ CHARAKTERISTIKA

Viac...

strana 6

strana 6

VIIIb.) TEPELNÝ DIAGRAM A POLOHA ROSNÉHO BODU, VIIIc.) POROVNATELNÉ TEPELNÉ STRATY

Viac...

strana 7

strana 7

IX.) POROVNANIE SVETELNÉHO PRENOSU POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ S A BEZ ZOSILNENEJ AKRYLÁTOVEJ UV- OCHRANY. X.) ŠTRUKTUROVANÉ TABULE S KONVENČNOU A OPTIMALIZOVANOU GEOMETRIOU.

Viac...

strana 8

strana 8

XI.) ODOLNOSŤ VOČI KRUPOBITIU. XII.) URČENIE POUŽITIA HRÚBOK od 6-10-16 a mm PLATNÍ. HRÚBKA PLOCHÝCH PLATNÍ.

Viac...

strana 9

strana 9

XII.) URČENIE POUŽITIA HRÚBOK od 6-10-16 a mm PLATNÍ. HRÚBKA PLOCHÝCH PLATNÍ. HRÚBKA OHÝBANÝCH PLATNÍ.

Viac...

strana 10

strana 10

XIII.) SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A MONTÁŽ.

Viac...

strana 11

strana 11

XIV.) REZANIE A VRTANIE. XV.) ČISTENIE.

Viac...

strana 12

strana 12

XVI.) GARANCIE.

Viac...

Akcie dokumentu